Excel

Pylväskaavio

Column Chart

Esimerkki Excel -sarakekaaviosta

Pylväskaavio on ensisijainen Excel -kaaviotyyppi, ja tietosarjat on piirretty pystysuorien sarakkeiden avulla. Sarakekaaviot ovat hyvä tapa näyttää muutos ajan mittaan, koska sarakkeiden pituuksia on helppo verrata. Pylväskaavioiden tapaan sarakekaavioita voidaan käyttää molempien piirtämiseen nimellistiedot ja järjestysdataa , ja niitä voidaan käyttää ympyräkaavion sijasta piirtääkseen tietoja osittain kokonaisuhteella.

Pylväskaaviot toimivat parhaiten, jos datapisteitä on rajoitetusti (esim. 12 kuukautta, 4 neljännes jne.). Kun sinulla on enemmän datapisteitä, voit siirtyä viivakaavioon.

kuinka luoda jäsennelty viite Excelissä

Plussat

  • Helppo lukea
  • Yksinkertainen ja monipuolinen
  • Datatarrat on helppo lisätä palkkien päihin

Haittoja

  • Ryhdy liian moniin luokkiin
  • Ryhmiteltyjä sarakekaavioita voi olla vaikea tulkita

Vinkkejä

  • Lisää datatarrat sinne, missä se on järkevää
  • Vältä kaikkia 3D -muunnelmia


^