Excel

Laske taulukon sarakkeet

Count Table Columns

Excel -kaava: Laske taulukon sarakkeetYleinen kaava | _+_ | Yhteenveto

Sarakkeiden laskeminen Excel -taulukko, voit käyttää COLUMNS -toimintoa. Esitetyssä esimerkissä I4: n kaava on: COLUMNS (table)
Selitys

Tämä kaava käyttää jäsennelty viittaus , syntaksi, jonka avulla taulukon osiin voidaan viitata nimellä. Kun taulukkoon viitataan vain nimellä, Excel palauttaa viittauksen vain taulukon tietoalueelle. Tässä tapauksessa koko taulukkoalue on B4: F104, joten taulukko 1 palauttaa alueen B5: F105 COLUMNS -funktioon.

 
= COLUMNS (Table1)

COLUMNS palauttaa lopputuloksen 5, koska taulukossa on 5 saraketta.

Kirjailija Dave Bruns


^