Excel

Excel ABS -toiminto

Excel Abs Function

Excelin ABS -toimintoYhteenveto

Excel ABS -toiminto palauttaa luvun absoluuttisen arvon. Negatiiviset luvut muunnetaan positiivisiksi numeroiksi, ja positiiviset luvut eivät muutu.

Tarkoitus Etsi luvun absoluuttinen arvo Palauta arvo Positiivinen luku. Syntaksi = ABS (luku) Argumentit
  • määrä - Luku, jonka absoluuttisen arvon saa.
Versio Excel 2003 Käyttöohjeita

Esimerkiksi ABS (-3) palauttaa arvon 3 ja ABS (3) palauttaa arvon 3, koska ABS-toiminto palauttaa luvun etäisyyden nollasta.^