Excel

Excel COLUMNS -toiminto

Excel Columns Function

Excel COLUMNS -toimintoYhteenveto

Excel COLUMNS -funktio palauttaa sarakkeiden määrän tietyssä viitteessä. Esimerkiksi COLUMNS (A1: C3) palauttaa 3, koska alue A1: C3 sisältää 3 saraketta.

Tarkoitus Hae taulukon tai viitteen sarakkeiden määrä. Palautusarvo Sarakkeiden lukumäärä Syntaksi = COLUMNS (array) Argumentit
  • matriisi - Viittaus solualueeseen.
Versio Excel 2003 Käyttöohjeita

Käytä COLUMNS -funktiota saadaksesi sarakemäärän tietylle viitteelle tai alueelle. Esimerkiksi alueella A1: A10 on 6 saraketta, joten:

 
= COLUMNS (A1:F1) // returns 6

Alue B1: D5 sisältää 3 saraketta:

 
= COLUMNS (B1:D5) // returns 3

Voit myös käyttää COLUMNS -funktiota sarakemäärän laskemiseen matriisi vakio :

 
= COLUMNS ({1,2,3,4,5}) // returns 5

Huomautuksia

  • Taulukko voi olla alue tai viittaus yhteen viereiseen soluryhmään.
  • Taulukko voi olla matriisivakio tai toisen kaavan luoma taulukko.


^