Excel

Excel CUMIPMT -toiminto

Excel Cumipmt Function

Excel CUMIPMT -toimintoYhteenveto Excel CUMIPMT -toiminto on taloudellinen toiminto, joka palauttaa lainalle kertyneet korot alkamis- ja päättymisjakson välillä. CUMIPMT: n avulla voit laskea ja tarkistaa lainalle maksetut kokonaiskorot tai kahden maksuajan väliset korot. Tarkoitus Hanki lainasta kumulatiivinen korko Palautusarvo Koron määrä Syntaksi = CUMIPMT (korko, nper, pv, alkujakso, päättymisaika, tyyppi) Argumentit
  • korko - Korko kaudelta.
  • nJos - Lainan maksujen kokonaismäärä.
  • pv - Kaikkien maksujen nykyarvo tai kokonaisarvo.
  • aloitusjakso - Ensimmäinen maksu laskettaessa.
  • end_period - Viimeinen maksu laskettaessa.
  • tyyppi - Milloin maksut erääntyvät. 0 = jakson loppu. 1 = jakson alku.
Versio Excel 2003 Käyttöohjeita
  1. Ole johdonmukainen koron syötteiden kanssa. Esimerkiksi 5 vuoden lainalle, jonka vuotuinen korko on 4,5%, kirjoita korko 4,5%/12.
  2. Laina -arvo (pv) on annettava positiivisena arvona.


^