Excel

Excel CUMPRINC -toiminto

Excel Cumprinc Function

Excel CUMPRINC -toimintoYhteenveto Excel CUMPRINC -toiminto on taloudellinen toiminto, joka palauttaa lainalle maksetun kumulatiivisen pääoman alku- ja päättymisjakson välillä. CUMPRINCin avulla voit laskea ja tarkistaa lainalle maksetun pääoman kokonaismäärän tai kahden maksuajan välillä maksetun pääoman. Tarkoitus Hanki lainalle kumulatiivinen pääoma Palautusarvo Pääomamäärä Syntaksi = CUMPRINC (korko, nper, pv, alkujakso, päättymisaika, tyyppi) Argumentit
  • korko - Korko kaudelta.
  • nJos - Lainan maksujen kokonaismäärä.
  • pv - Kaikkien maksujen nykyarvo tai kokonaisarvo.
  • aloitusjakso - Ensimmäinen maksu laskettaessa.
  • end_period - Viimeinen maksu laskettaessa.
  • tyyppi - Milloin maksut erääntyvät. 0 = jakson loppu. 1 = jakson alku.
Versio Excel 2003 Käyttöohjeita
  1. Ole johdonmukainen koron syötteiden kanssa. Esimerkiksi 5 vuoden lainalle, jonka vuotuinen korko on 4,5%, kirjoita korko 4,5%/12.
  2. Laina -arvo (pv) on annettava positiivisena arvona.


^