Excel

Excelin FV -toiminto

Excel Fv Function

Excelin FV -toimintoYhteenveto Excel FV -toiminto on taloudellinen toiminto, joka palauttaa sijoituksen arvon tulevaisuudessa. Voit käyttää FV -funktiota saadaksesi sijoituksen tulevan arvon olettaen jaksollisia, jatkuvia maksuja vakio korolla. Tarkoitus Hanki sijoituksen tuleva arvo Palautusarvo tulevaisuuden arvo Syntaksi = FV (korko, nper, pmt, [pv], [tyyppi]) Argumentit
  • korko - Korko kaudelta.
  • nJos - Maksuaikojen kokonaismäärä.
  • pmt - Maksu suoritetaan joka jakso. On annettava negatiivisena numerona.
  • pv - [valinnainen] Tulevien maksujen nykyarvo. Jos jätetään pois, oletetaan olevan nolla. On annettava negatiivisena numerona.
  • tyyppi - [valinnainen] Milloin maksut erääntyvät. 0 = jakson loppu, 1 = jakson alku. Oletus on 0.
Versio Excel 2003 Käyttöohjeita

Tulevaisuuden arvo (FV) -toiminto laskee sijoituksen tulevan arvon olettaen jaksottaisia, jatkuvia maksuja vakio korolla.

Huomautuksia:

Excel-kaava päivien lisäämiseksi päivämäärään

1. Yksiköt korko ja nJos on oltava johdonmukainen. Jos esimerkiksi maksat kuukausimaksuja neljän vuoden lainalle 12 prosentin vuosikorolla, käytä 12%/12 (vuosikorko/12 = kuukausikorko) korko ja 4*12 (yhteensä 48 maksua) nJos . Jos maksat saman lainan vuosimaksuja, käytä 12% (vuotuinen korko) korko ja 4 (yhteensä 4 maksua) nJos .

2. Jos pmt koskee käteisnostoa (eli talletuksia säästöön jne.), maksun arvon on oltava negatiivinen saaduille käteisvaroille (tulot, osingot), maksun arvon on oltava positiivinen.^