Excel

Excel MEDIAN -toiminto

Excel Median Function

Excel MEDIAN -toimintoYhteenveto

MEDIAN -funktio palauttaa mediaanin (keskiluvun) annettujen numeroiden ryhmässä. Esimerkiksi = MEDIAN (1,2,3,4,5) palauttaa 3.

Tarkoitus Hae numeroryhmän mediaani Palauta arvo Luku, joka edustaa mediaania. Syntaksi = MEDIAN (luku1, [numero2], ...) Argumentit
  • numero 1 - Numero- tai soluviittaus, joka viittaa numeerisiin arvoihin.
  • numero 2 - [valinnainen] Numero- tai soluviittaus, joka viittaa numeerisiin arvoihin.
Versio Excel 2003 Käyttöohjeita
  • Kun annettujen numeroiden kokonaismäärä on pariton, mediaani lasketaan ryhmän keskimmäiseksi numeroksi.
  • Kun annettujen numeroiden kokonaismäärä on parillinen, mediaani lasketaan kahden keskellä olevan numeron keskiarvona.
  • Solut, jotka sisältävät tekstiä, loogisia arvoja tai joita ei ole, jätetään huomiotta.
  • Numerot voidaan toimittaa numeroina, alueina, nimetyinä alueina tai soluviittauksina, jotka sisältävät numeerisia arvoja. Jopa 255 numeroita voidaan toimittaa.


^