Excel

Excel ROUND -toiminto

Excel Round Function

Excel ROUND -toimintoYhteenveto

Excel ROUND -toiminto palauttaa luvun pyöristettynä tiettyyn numeroon. ROUND -toiminto voi pyöristää desimaalipilkun oikealle tai vasemmalle.

Tarkoitus Pyöristää luku määrättyyn numeroon Palauta arvo Pyöristetty luku. Syntaksi = ROUND (luku, lukumäärä) Argumentit
  • määrä - Pyöristettävä luku.
  • num_digits - Numeroiden määrä, johon luku tulee pyöristää.
Versio Excel 2003 Käyttöohjeita

ROUNDDOWN -toiminto pyöristää luvun tiettyyn paikkaan. Pyöristettävien paikkojen määrää ohjaa ROUND: lle annettujen numeroiden määrä alla olevan taulukon mukaisesti:

kuinka lasketaan tila Excelissä
Numerot Käyttäytyminen
> 0 Pyöristää lähimpään .1, .01, .001 jne.
<0 Pyöristää lähimpään 10, 100, 1000 jne.
= 0 Pyöristää lähimpään 1

Esimerkki #1 - pyöreä oikealle

Pyöristää arvot oikein Käytä desimaalilukua, käytä a positiivinen numero numeroille:

 
= ROUND (A1,1) // Round to 1 decimal place = ROUND (A1,2) // Round to 2 decimal places = ROUND (A1,3) // Round to 3 decimal places = ROUND (A1,4) // Round to 4 decimal places

Esimerkki #2 - pyöreä vasemmalle

Pyöristää arvot alaspäin vasemmalle desimaalin tarkkuudella, käytä nolla tai a negatiivinen numero numeroille:

 
= ROUND (A1,0) // Round to nearest whole number = ROUND (A1,-1) // Round to nearest 10 = ROUND (A1,-2) // Round to nearest 100 = ROUND (A1,-3) // Round to nearest 1000 = ROUND (A1,-4) // Round to nearest 10000

Esimerkki #3 - sisäkkäin PYÖRISTÄ

Muut toiminnot ja toiminnot voivat olla sisäkkäin ROUND -toiminnon sisällä. Esimerkiksi pyöristääksesi A1: n tulon jaettuna B1: llä voit pyöristää seuraavan kaavan:miten haet Excelissä
 
= ROUND (A1/B1,0) // round result to nearest integer

Mikä tahansa kaava, joka palauttaa numeerisen tuloksen, voidaan sisäistää ROUND -funktion sisään.

Pyöristystoiminnot Excelissä

Huomautuksia

  • Pyöristys pyöristää numeroita 1-4 alas ja pyöristää numeroita 5-9 ylöspäin.
  • ROUND -toiminto pyöristää numerot tiettyyn tarkkuustasoon, jonka määrittää num_digits .
  • Jos numero on jo pyöristetty annettuun paikkojen määrään, pyöristystä ei tapahdu.


^