Excel

Excel VAR.P -toiminto

Excel Var P Function

Excelin VAR.P -toimintoYhteenveto

Excel VAR.P -funktio palauttaa koko populaation varianssin. Jos tiedot edustavat otosta populaatiosta, käytä VAR.S -funktiota.

Tarkoitus Hanki populaation vaihtelu Palautusarvo Laskettu varianssisyntaksi = VAR.P (luku1, [luku2], ...) Argumentit
  • numero 1 - Ensimmäinen numero tai viite.
  • numero 2 - [valinnainen] Toinen numero tai viite.
Versio Excel 2010 Käyttöohjeita

VAR.P -funktio laskee varianssin koko populaatiota edustaville tiedoille. Varianssi mittaa, kuinka pitkälle tietojoukko on levinnyt, ja antaa sinulle yleiskuvan tietojesi leviämisestä. VAR.P -funktio voi hyväksyä enintään 254 argumenttia.

Muunnelutoiminnot Excelissä

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto Excelissä käytettävissä olevista vaihtelutoiminnoista.

Nimi Tietojoukko Teksti ja logiikka
MISSÄ Näyte Ohitettu
LOIMI Väestö Ohitettu
JONKA Näyte Ohitettu
KYLLÄ P Väestö Ohitettu
OLLA Näyte Arvioitu
LOIMI Väestö Arvioitu

Huomautuksia

  • VAR.P olettaa, että tiedot edustavat koko väestöä. Jos tiedot edustavat näytettä, laske varianssi VAR.S.
  • VAR.P arvioi vain viitteissä olevia numeroita jättämättä huomiotta tyhjiä soluja, tekstiä ja loogisia arvoja, kuten TOSI tai EPÄTOSI.
  • Argumentit voivat olla numeroita tai nimiä, matriiseja tai viittauksia, jotka sisältävät numeroita.
  • Argumentit voivat olla kovakoodattuja arvoja viitteiden sijaan.
  • Loogisten arvojen ja/tai tekstin arvioimiseksi käytä VARPA -toimintoa.


^