Excel

Funktion argumentti

Function Argument

Esimerkki Excel -funktion argumentista

Funktioargumentti on funktion erityinen tulo. Esimerkiksi VLOOKUP -toiminto esittää neljä argumenttia seuraavasti:

 
= VLOOKUP  (value, table, col_index, [range_lookup])

Huomaa, että useimmat argumentit ovat pakollisia, mutta jotkut ovat valinnaisia. Excelissä valinnaiset argumentit on merkitty hakasulkeilla. Esimerkiksi VLOOKUP -toiminnon neljäs argumentti, range_lookup, on valinnainen ja näkyy hakasulkeissa, kuten yllä on esitetty.

kuinka poistaa tekstiä Excelissä

Lopuksi monet Excel -toiminnot hyväksyvät useita valinnaisia ​​argumentteja, jotka on merkitty ellipsillä (...)

excel miten tehdä ympyräkaavio

Esimerkiksi COUNTIFS -funktio hyväksyy useita ja valinnaisia ​​alue- ja kriteeripareja, jotka voidaan esittää seuraavasti:

 
= COUNTIFS (range1,criteria1,[range2,criteria2],...)

Tämä tarkoittaa, että voit halutessasi lisätä lisäargumenteja pareittain: alue3/ehto3, alue4/ehto4 jne.

^