Summaa koko rivi

Tässä esimerkissä tavoitteena on palauttaa Excel-laskentataulukon kokonaisen rivin summa. Yksi tapa tehdä tämä on käyttää täydellistä riviviittausta. Lue Lisää

Summa vuosineljännekseltä

Tässä esimerkissä tavoitteena on summata sarakkeen C summat vuosineljänneksittäin käyttämällä sarakkeen B päivämääriä neljännesten määrittämiseen. Sarakkeen F neljännesnumerot syötetään manuaalisesti. Lopullisten tulosten pitäisi näkyä sarakkeessa G. Lue Lisää

Summa joka n. rivi

Tässä esimerkissä tavoitteena on summata joka n:s arvo tietoalueelta, kuten yllä olevassa laskentataulukossa näkyy. Esimerkiksi jos n=2, haluamme summata joka toisen arvon (joka toinen arvo), jos n=3, haluamme summata kolmannen arvon ja niin edelleen. Lue LisääSumma vuosittain

Tässä esimerkissä tavoitteena on laskea kokonaissumma jokaiselle sarakkeessa F näkyvälle vuodelle. Kaikki tiedot ovat Excel-taulukossa, jota kutsutaan dataksi alueella B5:D16. Lue Lisää

^