Excel

Loogiset operaattorit

Logical Operators

Excelin loogisia operaattoreita käytetään kaavoissa vertailujen suorittamiseen ja rakentamiseen kaavan kriteerit . Loogisia operaattoreita voidaan käyttää kaavoissa yksinään tai yhdistettynä toisiinsa ja/tai muihin toimintoihin. Alla olevassa taulukossa luetellaan Excelissä käytettävissä olevat loogiset operaattorit:kuinka syötetään if-funktio Excelissä
Operaattori Merkitys Esimerkki
= Yhtä kuin = A1 = 10
Ei yhtä kuin = A110
> Suurempi kuin = A1> 100
< Vähemmän kuin = A1<100
> = Suurempi tai yhtä suuri kuin = A1> = 75
<= Pienempi kuin tai yhtä suuri kuin = A1<0

Huomautus: kaikkien Excel -kaavojen tulee alkaa yhtäläisyysmerkillä (=). Tämä on syntaksivaatimus, ei looginen vertailu.

Katso tämä luettelo kaavoista monia esimerkkejä loogisista operaattoreista kaavoissa.^