Excel

Toimintojen järjestys

Order Operations

Excel

Kaavaa arvioidessaan Excel noudattaa vakiomuotoista matematiikkaprotokollaa nimeltä 'toimintojen järjestys'. Ensin kaikki suluissa olevat lausekkeet arvioidaan. Seuraava Excel ratkaisee kaikki eksponentit. Eksponenttien jälkeen Excel suorittaa kertolaskun ja jaon, sitten yhteen- ja vähennyslaskut. Jos kaava sisältää ketjutus , tämä tapahtuu tavallisten matemaattisten operaatioiden jälkeen. Lopuksi Excel arvioi loogiset operaattorit , jos läsnä.

  1. Suluet
  2. Eksponentit
  3. Kertolasku ja jako
  4. Yhteenlasku ja vähennyslasku
  5. Ketjutus
  6. Loogiset operaattorit


^