Excel

Suhteellinen viite

Relative Reference

Esimerkki suhteellisesta osoitteesta Excelissä

Suhteellinen viittaus Excelissä on osoitin soluun tai solualueeseen. Esimerkiksi suhteellinen viittaus soluun A1 näyttää tältä:excel if -lauseke kahden numeron välillä
 
=A1

Suhteelliset osoitteet muuttuvat, kun ne kopioidaan toiseen laskentataulukon kohtaan, koska ne kuvaavat 'siirtymää' toiseen soluun kiinteän osoitteen sijaan. Ymmärtääksesi mitä tämä tarkoittaa, harkitse ilmausta 'oikealla oleva talo'. Voit ymmärtää tämän talon sijainnin vain, jos ymmärrät lähtökohdan, koska sijainti on kuvattu suhteellisesti.

Oletuksena kaikki Excel -kaavojen viitteet ovat suhteellisia. Voit muuntaa suhteellisen viittauksen muotoon ehdoton viittaus käyttämällä dollarimerkkiä ($).

Esimerkki

Esitetyssä esimerkissä E4: n kaava sisältää kaksi suhteellista viitettä, jotka muuttuvat seuraavasti, kun kopioidaan alas sarake E:

kuinka tuoda tekstitiedosto Exceliin
 
=C4*D4 =C5*D5 =C6*D6 =C7*D7 =C8*D8


^