Excel

Pinottu pylväskaavio

Stacked Column Chart

Esimerkki Excelin pinotusta sarakekaaviosta

Pinottu pylväskaavio on Excelin peruskaaviotyyppi, joka mahdollistaa osittaisen vertailun ajan tai luokkien välillä. Pinotussa pylväskaaviossa tietosarjat pinotaan päällekkäin pystysarakkeisiin.Pinotut sarakekaaviot voivat näyttää muutoksia ajan myötä, koska sarakkeiden kokonaispituuksia on helppo verrata. Kuitenkin, lukuun ottamatta ensimmäistä tietosarjaa (x-akselin vieressä) ja palkin kokonaispituutta, on vaikea verrata kunkin palkin muodostavien komponenttien suhteellista kokoa. Kun luokkia tai datasarjoja lisätään, pinotut sarakekaaviot muuttuvat nopeasti monimutkaisiksi.

Plussat

  • Useita luokkia ja datasarjoja pienessä tilassa
  • Voi näyttää muutoksen ajan myötä

Haittoja

  • Vaikea vertailla kaikkia paitsi ensimmäisiä sarjoja
  • Tule visuaalisesti monimutkaiseksi, kun luokkia tai sarjoja lisätään

Vinkkejä

  • Rajoita tietosarjoja ja luokkia
  • Vältä kaikkia 3D -muunnelmia


^