Excel

Keskihajonnan laskenta

Standard Deviation Calculation

Excel -kaava: keskihajontalaskentaYhteenveto

Voit laskea tietojoukon keskihajonnan käyttämällä STEDV.S tai STEDV.P -funktiota sen mukaan, onko tietojoukko otos vai edustaakö koko populaatiota. Esitetyssä esimerkissä F6: n ja F7: n kaavat ovat: 
= STDEV.P (C5:C14) // F6 = STDEV.S (C5:C14) // F7
Selitys

Keskihajonta Excelissä

Keskihajonta on mitta siitä, kuinka paljon varianssia numerosarjassa on verrattuna lukujen keskiarvoon (keskiarvoon). Jos haluat laskea keskihajonnan Excelissä, voit käyttää yhtä kahdesta ensisijaisesta funktiosta tietojoukosta riippuen. Jos tiedot edustavat koko väestöä, voit käyttää STDEV.P -toiminto . Jos tiedot ovat vain näyte ja haluat ekstrapoloida koko väestön, voit käyttää STDEV.S -toiminto näytevirheen korjaamiseksi alla kuvatulla tavalla. Molemmat toiminnot ovat täysin automaattisia.

kuinka lasketaan korrelaatiokerroin excel

Besselin korjaus, STDEV.P vs. STDEV.S

Kun lasket tilastot koko väestölle (keskiarvo, varianssit jne.), Tulokset ovat tarkkoja, koska kaikki tiedot ovat saatavilla. Kuitenkin, kun lasket näytteen tilastot, tulokset ovat arvioita eivätkä siksi niin tarkkoja.

Besselin korjaus on oikaisu, joka on tehty korjaamaan otosdatan käsittelyssä esiintyvää harhaa. Se näkyy kaavoissa nimellä n-1, jossa n on määrä. Ottojoukon kanssa työskennellessä Besselin korjaus voi antaa paremman arvion keskihajonnasta.

Excelin ja keskihajonnan yhteydessä tärkein asia on tietää:  • STDEV.S -toiminto käyttää Besselin korjausta
  • STDEV.P -toiminto ei toimi

Milloin kannattaa käyttää STDEV.S: ää, joka sisältää Besselin korjauksen? Se riippuu.

  • Jos sinulla on tietoja koko populaatiosta, käytä STDEV.P
  • Jos sinulla on sopivan suuri näyte ja Jos haluat likimääräisen keskihajonnan koko väestölle, käytä STDEV.S -toimintoa.
  • Jos sinulla on otantatietoja ja haluat vain näytteen keskihajonnan ilman ekstrapolointia koko väestölle, käytä STDEV.P -toimintoa.

Muista, että pieni otos ei todennäköisesti useimmissa tapauksissa ole hyvä arvio väestöstä. Toisaalta riittävän suuri otoskoko lähestyy väestölle tuotettuja tilastoja. Näissä tapauksissa Besselin korjaus ei välttämättä ole hyödyllinen.

Manuaaliset laskelmat keskihajonnalle

Alla olevassa näytössä näkyy keskihajonnan laskeminen manuaalisesti Excelissä.

Esimerkki keskihajonnan manuaalisesta laskemisesta

Sarake D laskee poikkeaman, jonka arvo miinus keskiarvo. D5: n kaava on kopioitu:

kuinka lasketaan prosenttiosuudet Excelissä
 
=C5- AVERAGE ($C:$C)

Sarake E näyttää poikkeamat neliössä. E5: n kaava kopioitu:

 
=(D5)^2

H5: ssä lasketaan keskihajonta väestölle tällä kaavalla:

 
= SQRT ( SUM (E5:E14)/ COUNT (E5:E14))

H6: ssa laskemme keskihajonnan näytteelle kaavalla, joka käyttää Besselin korjausta:

 
= SQRT ( SUM (E5:E14)/( COUNT (E5:E14)-1))

Vanhemmat toiminnot

Saatat huomata, että Excel sisältää vanhempia toimintoja, STDEVP ja STDEV joka myös laskee keskihajonnan. Lyhyesti:

kuinka aloittaa uusi viiva solun sisällä Excelissä
  • STDEV.P korvaa STDEVP -toiminnon samalla tavalla.
  • STDEV.S korvaa STDEV -toiminnon samalla tavalla.

Vaikka STDEVP ja STDEV ovat edelleen olemassa taaksepäin yhteensopivuuden vuoksi, Microsoft suosittelee, että ihmiset käyttävät sen sijaan uudempia STDEV.P- ja STDEV.S -toimintoja.

Kirjailija Dave Bruns


^